Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã có từ lâu đời, được xây dựng năm 1960. Năm 1976 trường chính thức được thành lập mang tên trường cấp 1 phường 2. Đến năm 1992 đổi tên trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Đến năm 2009 được đầu tư sửa chữa toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, sân chơi nhà vệ sinh, hàng rào. Hiện tại trường có 15 lớp với 29 công chức, viên chức và 593 học sinh.

- Thành tích đạt được:

+ Trường có 3 giáo viên được vinh danh Viên phấn Vàng.

Bốn năm liên tiếp 2016, 2017, 2018, 2019 trường liên tục đứng đầu khối thi đua các trường tiểu học ở thành Vĩnh Long. Được nhận cờ khen của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long; Bằng khen Tiêu biểu xuất sắc của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2018 được Vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng 3 và lễ đón nhận được tổ chức trong dịp tổng kết năm học ngày 29/05/2019.